Sociale veiligheid

Onze school werkt voortdurend aan een ijzersterk pedagogisch klimaat. Als team gaan we er van uit dat iedereen erbij hoort. Daarom proberen we te voorkomen dat we leerlingen de klas uit moeten sturen. Actief burgerschap en werken aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden staat bij ons ook hoog in het vaandel. Kortom, we doen al heel veel op het gebied van sociale veiligheid.

 

In augustus 2015 is de nieuwe Wet Sociale Veiligheid op scholen in werking getreden. Daarmee worden scholen verplicht om te zorgen voor de sociale veiligheid op school. Pesten tegengaan en sociale veiligheid waarborgen, dat is het doel van de wet. De inspectie van het onderwijs gaat vanaf augustus 2016 toezicht houden op de nalecing van deze nieuwe wet.

 

De nadruk ligt op het voorkomen van pesten, tijdig ingrijpen als er toch gepest wordt. Scholen moeten verantwoording afleggen over wat zij doen tegen pesten en daarnaast:

- een sociaal veiligheidsbeleid voeren;

- de veligheidsbeleving van de kinderen monitoren

- een vast aanspreekpunt hebben voor leerlingen en ouders. Deze persoon coordineert het anti-pestbeleid.

 

Elke school van de Aloysius Stichting heeft een veligheidscoordinator. De veiligheidscoordinator is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en medewerkers op het gebied van sociale veiligheid, anti-pesten en de meldcode kindermishandeling. Bij ons op school is dat Nicole Bierman.

Zij is zelf de coordinator van het anti-pestbeleid. Susanna Dubbeldam is de coordinator van de meldcode Kindermishandeling en Janneke Buitenhuis is de vertrouwenspersoon van de school.

 

Bij de downloads vindt u ons veiligheidsplan.

 

 


De Windvang

van Lierestraat 6

2221 SC  Katwijk

Tel.: 071 - 403 02 22

E-mail: windvang@aloysiusstichting.nl