Speciaal basisonderwijs

Wat maakt ons onderwijs nu speciaal?

 

•  Leerlingen leren in kleine groepen

•  Leraren zijn gespecialiseerd

•  Wij bieden een onderwijsprogramma op maat dat aansluit bij de leerling

•  Wij helpen bij leerproblemen

•  Wij leren kinderen goed omgaan met zichzelf en anderen, ook als een kind  belemmerd wordt door gedrag

 

Wij bieden eigentijds onderwijs en werken met moderne methoden. Leerlingen leren ook digitaal. Onze school valt onder de wet op het primair onderwijs en moet zich ook houden aan de kerndoelen van het basisonderwijs. We stemmen nadrukkelijk af op het ontwikkelingsniveau van een kind. Dat kan betekenen dat niet ieder kind in de groep uit hetzelfde boek werkt.

 

Leerlingen en ouders kunnen rekenen op ondersteuning van de orthopedagoog, de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werker, de logopedist, schoolarts of jeugdhulp.