Lestijden

 

Vanaf schooljaar 2020-2021 zijn de schooltijden gewijzigd. Er wordt vanaf dan gewerkt met 5 gelijke schooldagen. De tijden zijn dan:

maandag t/m vrijdag 8.30 -14.00 uur