Lestijden

 

Vanaf schooljaar 2020-2021 zijn de schooltijden gewijzigd. Er wordt vanaf dan gewerkt met 5 gelijke schooldagen. De tijden zijn dan:

maandag t/m vrijdag 8.30 -14.00 uur

 


De Windvang

Nolensstraat 1

2221 CE  Katwijk

Tel.: 071 - 403 02 22

E-mail: windvang@aloysiusstichting.nl