Ouders

Het is bewezen: leerlingen met ouders die ook betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind, doen het beter. Wij investeren graag in de relatie met ouders en streven naar een goede samenwerking. Zo zijn ouders nauw betrokken bij het maken van het ontwikkelingsperspectief. Hierin omschrijven wij ook samen met de leerling hoe en naar welk uitstroomdoel hij of zij toewerkt.

 

Open en helder communiceren met ouders: dat vinden wij heel belangrijk. Omgekeerd natuurlijk ook: wij verwachten dat ouders ons goed op de hoogte houden van hoe het thuis gaat. Wij nodigen ouders regelmatig uit om af te stemmen over de ontwikkeling van hun kind.

 

De Ouderraad helpt ons bij het organiseren van praktische zaken en activiteiten in onze school.

In de Medezeggenschapsraad denken en praten ouders mee over ons schoolbeleid. Vragen en opmerkingen voor de MR kunt u aan hen mailen. De leden van de MR zullen dan contact met u opnemen. De notulen van de MR vergaderingen worden, na vaststelling, op het beveildigde deel van de website gepubliceerd.

Elk schooljaar verschijnt er een jaarverslag van de MR.

De medezeggenschapsraad is lid van de organisatie 'ouders van waarde'. Klik hier voor de website.

 

In onze Schoolgids staan contactgegevens en meer informatie over de Ouderraad en Medezeggenschapsraad.