Mededeling directie

Mededeling directie
16-03-2018

De heer Arjen Karelse stopt als directeur op De Windvang.   Tot aan de zomer neemt Jasmijn Kuyvenhoven de functie van locatiedirecteur a.i. op zich. Met het team en de medezeggenschapsraad...

Lees verder

Gezamenlijke nieuwbouw voor De Windvang en De Krulder

Gezamenlijke nieuwbouw voor De Windvang en De Krulder
07-11-2017

Basisscholen De Windvang en De Krulder aan de Van Lierestraat in Katwijk Noord willen samen 1 schoolgebouw gaan bouwen, dat de oude 2 scholen vervangt. Het college van burgemeester en wethouders...

Lees verder

De Windvang

van Lierestraat 6

2221 SC  Katwijk

Tel.: 071 - 403 02 22

E-mail: windvang@aloysiusstichting.nl