Onze school

'De Windvang' is een Christelijke school voor speciaal basisonderwijs. Er is op onze school plaats voor diverse geloofsovertuigingen. Echter: de basis wordt gevonden in de Bijbel.

 

We leven en werken op school vanuit ons geloof in God en de Bijbel.

Het team wil het kind een prettige en veilige leeromgeving bieden.

Bovendien wil de school vanuit die veiligheid het zelfvertrouwen van het kind stimuleren zodat het zich naar eigen aanleg en mogelijkheden kan ontwikkelen.

 

De Aloysius Stichting stelt zich ten doel zorg te verlenen aan kinderen die kwetsbaar zijn, die ondersteuning nodig hebben bij het proces van zelfstandig leren worden en onderwijs te geven, gericht op de specifieke vragen die elk kind aan ons stelt. De missie van Aloysius luidt dan ook: “Heb zorg voor de ander, juist als die ander het moeilijker heeft dan jij en ook al gaat die zorg een beetje ten koste van jezelf”

 

 


De Windvang

van Lierestraat 6

2221 SC  Katwijk

Tel.: 071 - 403 02 22

E-mail: windvang@aloysiusstichting.nl