Onze school

De Windvang is een school voor Speciaal Basisonderwijs met een Protestant Christelijke identiteit die onderwijs biedt aan een diversiteit van culturen. Wij bieden onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 5 tot en met 13 jaar met specifieke onderwijsbehoeften. Deze specifieke onderwijsbehoeften kunnen zowel op het gebied van het leren als ook op het gebied van de sociale en/of emotionele ontwikkeling liggen. Onze leerlingen hebben daarom meer / specifieke aandacht en begeleiding nodig om straks beter te kunnen functioneren in de maatschappij.

 

Het team wil het kind een prettige en veilige leeromgeving bieden. Bovendien wil de school vanuit die veiligheid het zelfvertrouwen van het kind stimuleren zodat het zich naar eigen aanleg en mogelijkheden kan ontwikkelen.