Mededeling directie

16 maart 2018

De heer Arjen Karelse stopt als directeur op De Windvang.

 

Tot aan de zomer neemt Jasmijn Kuyvenhoven de functie van locatiedirecteur a.i. op zich. Met het team en de medezeggenschapsraad zoeken we naar een goede invulling van de ontstane vacature.

 Nieuwsarchief