Gezamenlijke nieuwbouw voor De Windvang en De Krulder

07 november 2017

Basisscholen De Windvang en De Krulder aan de Van Lierestraat in Katwijk Noord willen samen 1 schoolgebouw gaan bouwen, dat de oude 2 scholen vervangt. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk heeft dinsdag 31 oktober jl. de aanvragen van beide scholen voor nieuwbouw goedgekeurd. De verwachting is dat er in 2019 gestart kan worden met de bouw.

 

Multifunctioneel gebouw

De scholen en het college willen graag dat er een multifunctioneel gebouw komt, waarin gemeenschappelijke ruimtes voor verschillende doelen ingezet kunnen worden. Binnenkort vindt een overleg tussen de schoolbesturen en de gemeente plaats om te verkennen welke activiteiten uit de wijk meegenomen kunnen worden in de nieuwbouwplannen.

 

Wijk in schoolgebouw

Wethouder Gerard Mostert: “Ik zie uit naar een bijzondere samenwerking tussen deze scholen. De Windvang is een school voor speciaal basisonderwijs en De Krulder is een openbare basisschool. Het werpt een frisse blik op hoe we verschillende soorten onderwijs, leerlingen én activiteiten uit de wijk in één gebouw kunnen samenbrengen.”

 

Aan de slag

De directies van De Windvang en De Krulder hebben positief gereageerd op de toewijzing van hun aanvraag voor vervangende nieuwbouw. Henk Lardée, interim-directeur van De Krulder laat weten: “Dit is enorm goed nieuws. Ik ben erg blij dat we nu concreet aan de slag kunnen om onze ambities verder vorm te geven.” Arjen Karelse, directeur van De Windvang voegt toe: “Een langgekoesterde wens gaat in vervulling. Door in één gebouw vanuit één visie intensief te gaan samenwerken, kunnen wij optimaal aansluiten op de vragen en behoeften van de kinderen uit Katwijk.”

 Nieuwsarchief