Partijen Integraal Kindcentrum ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

07 april 2020

De gemeente Katwijk, stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek (stichting OBODB), Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg, KOK kinderopvang en Cardea jeugdzorg hebben de samenwerking voor het bouwen van een Integraal Kindcentrum (IKC) in de wijk Hoornes officieel vastgelegd in een overeenkomst. In het nieuwe gebouw worden basisonderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en sportvoorzieningen verenigt. Bij het IKC komt een ook een nieuwe gymzaal.

 

Samenwerking is officieel

De betrokken partijen werken sinds 2018 samen aan het project. Met het ondertekenen van de overeenkomst is deze samenwerking officieel. De overeenkomst bestaat onder andere uit een verdeling van rollen, verantwoordelijkheden en kosten tussen partijen.

 

Duurzame nieuwbouw aan de Van Lierestraat

Het IKC komt op de huidige locaties van basisschool De Windvang en de gemeentelijke gymzaal aan de Van Lierestraat in Katwijk. Hier worden de basisscholen van stichting OBODB en Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg ondergebracht. Daarnaast komen er ruimten in het IKC voor Cardea jeugdzorg en KOK kinderopvang. Ook de gemeentelijke gymzaal, ondergebracht bij sportbedrijf Katwijk, wordt hieraan toegevoegd. Wethouders Jacco Knape en Corien van Starkenburg: “Goede duurzame schoolgebouwen die passen bij het onderwijs in deze tijd zijn belangrijk en dragen bij aan kwalitatief goed onderwijs aan onze kinderen. Door onderwijs en zorg samen te brengen bieden we met dit IKC naast leren ook ruimte om te ontwikkelen, spelen en ontmoeten”. Patrick Went, directeur van stichting OBODB, sluit zich daarbij aan: “Ik ben blij dat we nu de volgende stap kunnen zetten. We hebben met de partners hoge ambities. In het belang van optimale ontwikkelingskansen van kinderen gaan we grensverleggende dingen doen".

 Nieuwsarchief