Voldoende beoordeling De Windvang n.a.v. inspectiebezoek

12 juli 2019

De onderwijsinspecteur heeft de basiskwaliteit van het onderwijs aan De Windvang gisteren voldoende beoordeeld. Dit betekent dat ons onderwijs momenteel voldoet aan de wettelijke eisen die hiervoor gesteld zijn.

 

Grote stappen binnen vier maanden

Tijdens de inspectie van afgelopen maart werd indicator 'didactisch handelen' (opnieuw) onvoldoende beoordeeld. Daarnaast kregen we een verbeteropdracht om de samenhang tussen het OPP en groepsplannen beter op elkaar af te stemmen en aantoonbaar beter te differentiëren op leerlingniveau. De onderwijsinspecteur gaf ons vier maanden de tijd om de basiskwaliteit van het onderwijs op De Windvang tot een voldoende te verbeteren. Wij hebben ons hiervoor maximaal ingezet - met resultaat!

 

Fantastisch resultaat en voorzetting ontwikkeling

Wij zijn trots op dit resultaat. We hebben hier als team onze schouders onder gezet en samen in korte tijd een fantastische prestatie neergezet. Ik dank het team van De Windvang hartelijk voor hun extra inspanning en positieve instelling de afgelopen maanden. Daarnaast dank ik de ouders/verzorgers van onze leerlingen voor hun steun en vertrouwen.

 

We gaan de zomervakantie met een gerust hart tegemoet en zetten de ingeslagen koers in het nieuwe schooljaar voort!

 

Met vriendelijke groet,

 

Vincent van der Kooij

 Nieuwsarchief