Voldoende beoordeling De Windvang n.a.v. inspectiebezoek

Voldoende beoordeling De Windvang n.a.v. inspectiebezoek
12-07-2019
De onderwijsinspecteur heeft de basiskwaliteit van het onderwijs aan De Windvang gisteren voldoende beoordeeld. Dit betekent dat ons onderwijs momenteel voldoet aan de wettelijke eisen die hiervoor...
Lees verder

De Windvang

van Lierestraat 6

2221 SC  Katwijk

Tel.: 071 - 403 02 22

E-mail: windvang@aloysiusstichting.nl