Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.
 

De Windvang

Nolensstraat 1

2221 CE  Katwijk

Tel.: 071 - 403 02 22

E-mail: windvang@aloysiusstichting.nl