Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.
 

De Windvang

van Lierestraat 6

2221 SC  Katwijk

Tel.: 071 - 403 02 22

E-mail: windvang@aloysiusstichting.nl