Expertise centrum

Het OECK staat voor Orthopedagogisch Expertisecentrum Katwijk. In dit centrum werken wij nauw samen met de Leidse Buitenschool, om zo samen een goed onderwijsaanbod te bieden aan leerlingen die het beste op hun plek zijn in het speciaal (basis)onderwijs in Katwijk en omgeving.

 

Onze missie: hét expertisecentrum van de Duin- en Bollenstreek zijn voor het beste speciaal (basis)onderwijs in de regio. Door als Windvang en Leidse Buitenschool ons onderwijsaanbod goed op elkaar af te stemmen kunnen wij maatwerk bieden. Dat doen we in goed overleg met het samenwerkingsverband passend onderwijs waartoe onze scholen behoren: Samenwerkingsverband primair onderwijs Duin- en Bollenstreek.

 


De Windvang

Nolensstraat 1

2221 CE  Katwijk

Tel.: 071 - 403 02 22

E-mail: windvang@aloysiusstichting.nl