Leestijd 2 - 3 min
Samenwerking met netwerkpartners
In IKC Katwijk kan De Windvang kinderen nog meer kansen bieden
Directeur Vincent kijkt uit naar samenwerking met partners onder één dak.
Door samenwerking met kinderopvang, andere scholen en jeugdhulp, kan het team van De Windvang kinderen in Katwijk nog meer kansen bieden, denkt Windvangdirecteur Vincent. Hij kijkt dus uit naar IKC Katwijk.

De bouw van Integraal Kindcentrum (IKC) Katwijk is gestart. Als alles volgens planning gaat, verhuist De Windvang in 2023 naar het nieuwe gebouw. Daar gaat de school samenwerken met Kok Kinderopvang, openbare basisschool De Krulder, Aloysius-collegaschool De Leidse Buitenschool voor speciaal onderwijs en met Cardea, dat specialistische jeugd- en opvoedingshulp biedt.

“Samen hebben we kinderen in Katwijk van 0 tot 13 jaar veel te bieden”, vertelt Vincent. “We willen het onderwijs inclusiever maken door zoveel mogelijk kinderen mee te laten doen op school en ze het best passende onderwijs te bieden.”

Onderwijs (nog meer) op maat

Onder één dak samenwerken maakt het makkelijker om onderwijs op maat te bieden. Denk aan mixvormen tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs. “Dat we opvang en jeugdhulp ín de school hebben, is voor kinderen en ouders ook fijn”, vindt Vincent. Zo kunnen kinderen straks rekenen op een flexibel onderwijs(zorg)aanbod, afgestemd op het niveau, leertempo en ondersteuningsbehoefte.

Nu al jeugdhulp in de school

Met jeugdhulp in de school heeft De Windvang al ervaring. Specialist Tamara is drie dagen per week op school te vinden. Naast ondersteuning van (groepjes) kinderen, is zij ook in pauzes paraat om kinderen te helpen die juist tijdens die vrije momenten gedragsmatig uitdagingen ervaren.

“We merken bij een aantal kinderen een positieve gedragsverandering”, vertelt Vincent. Dat sterkt hem in zijn overtuiging dat samenwerken in één gebouw straks écht gaat helpen om de samenwerking verder te versterken. “We hebben goud in handen.”

Samenwerking voorbereiden

De leiders van de samenwerkende organisaties hebben met elkaar nagedacht over de visie van waaruit ze met elkaar willen samenwerken. Nu gaan ook de medewerkers meer kennismaken met elkaar. “We hebben bijeenkomsten gepland voor alle teams om elkaar beter te leren kennen en praktisch in te vullen hoe we straks met elkaar gaan samenwerken.”

Blijven ontwikkelen

De Windvang werkte afgelopen jaren aan een sterke basis en gaat vol vertrouwen verhuizen naar IKC Katwijk. “We hebben als team flink gewerkt aan onze kwaliteit en de verhuizing straks is een mooie, volgende stap. Natuurlijk blijven wij onszelf ook nu ontwikkelen", vertelt Vincent. “Ook als managementteam. Komend jaar investeren we bijvoorbeeld in ons leiderschap.”

Trots op het team

Vincent is trots op het team dat met kracht, onvoorwaardelijkheid en passie van betekenis is voor leerlingen. “Collega’s werken hier graag en met de juiste drive: zij willen kinderen elke keer opnieuw een nieuwe kans geven.” Ik vind het belangrijk dat zij de ruimte ervaren om zichzelf te zijn. Niet alleen kinderen moeten met een glimlach naar school komen en weer naar huis gaan, dat geldt ook voor collega’s.”

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie LOOR Fotografie