Leestijd 2 - 3 min
Sterke basis
Kwink draagt bij aan een positief leerklimaat
Orthopedagoog Janneke is enthousiast over de goede start met Kwink.
Een positief pedagogisch klimaat: daar staat het team van De Windvang voor. De lesmethode Kwink ondersteunt dat, vertelt orthopedagoog Janneke. “Kinderen leren verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag.”

Orthopedagoog Janneke is gedragsspecialist en weet veel over opvoeden en opgroeien. Ze is op school vraagbaak voor collega’s en ouders als het gaat om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en is ook vertrouwenspersoon.

Positief!

“We hebben op school afspraken met elkaar gemaakt over hoe we met elkaar om willen gaan. We werken met dezelfde regels. Wel zo duidelijk. Dit biedt veiligheid omdat kinderen dan weten waar ze aan toe zijn. Onze aanpak is positief: we benadrukken vooral wat góed gaat.”

Janneke is lid van het zorgteam dat ‘achterwacht’ is, als een kind even tot rust moet komen buiten de klas. “Soms vindt de leerkracht dat beter, maar kinderen kunnen ook zelf aangeven dat ze even rust nodig hebben. Zo’n korte time-out kan kinderen de ruimte geven die ze nodig hebben.”

Wat is Kwink?

Ook de lesmethode Kwink voor sociaal-emotioneel leren draagt bij aan een positief leerklimaat. Kinderen ontwikkelen vaardigheden zoals besef hebben van jezelf en van de ander, keuzes kunnen maken, relaties hanteren en zelfmanagement. Ook dát moet je leren op school.

De methode wordt jaarlijks aangepast aan de actualiteit. “Zo kun je met kinderen in gesprek over het nieuws en verweven we ook burgerschap en mediawijsheid in de lessen.”

Kwinkslagen

“We zien de eerste mooie effecten van het werken met Kwink”, vindt Janneke. De methode helpt om pesten te voorkomen en zorgt voor een sociaal veilige groep. En de meeste kinderen vinden de lessen ook nog eens heel leuk.

Het team van De Windvang schoolde zich in Kwink en een aantal collega’s vormt een werkgroep die de manier van werken verder helpt ontwikkelen. “We hebben trainingen gevolgd en hebben ons de kwinkslagen eigen gemaakt. Dat zijn de basisprincipes van de methode.”

Ontwikkeling volgen

Aan het lesmateriaal zijn ook vragenlijsten gekoppeld die leerlingen invullen. Zo volgt het team de ontwikkeling van kinderen. Het team wil ook ouders betrekken: Kwink kan ook thuis helpend zijn bij het opvoeden. “We trekken graag samen op.”

Betrokken team

Wat maakt Janneke trots op haar school? “Hoe we als team samenwerken met elkaar en er zijn voor kinderen, ook als het soms ingewikkeld is. Dat vind ik geweldig. Kinderen kunnen hier zichzelf zijn. We zijn allemaal heel betrokken bij onze leerlingen en de ontwikkeling die zij doormaken.”

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Frank Meesters