Leestijd 1 - 2 min
Cultuurgestuurd werken
Rekenlessen zó leuk maken dat alle kinderen graag meedoen
Dennis vindt in zijn opleiding tot rekenspecialist een fijne uitdaging.
Dennis was toe aan een nieuwe uitdaging en die vond hij in de opleiding tot rekenspecialist. “Dat bevalt goed! Ik ben al rekencoördinator en ga als eindopdracht een beleidsplan schrijven voor het rekenonderwijs op De Windvang.”

Eens per maand vertrekt Dennis richting Utrecht om daar zelf een dag naar school te gaan. Daar ontmoet hij collega’s uit het hele land en de onderlinge uitwisseling levert veel inspiratie op.

“We zijn op De Windvang echt goed op weg met ons rekenonderwijs”, vertelt Dennis enthousiast. “We kennen drie rekenmomenten. Naast de rekenles zijn we tien minuten bezig met ‘automatiseren’ – denk aan het oefenen van tafels - en is er dertig minuten oefentijd. Soms is dat meer, als een kind dat nodig heeft.”

Nieuwe inzichten in de klas

Dankzij zijn opleiding kan Dennis zijn collega’s inspireren met de nieuwste inzichten en ideeën om het rekenonderwijs leuker te maken. Neem nu de vertaalcirkel.

“Dat betekent dat we een verhaaltjessom op verschillende manieren uitwerken. Je gaat bijvoorbeeld rekenen met geld, of je laat kinderen rekenen in een toneelstuk. Van alles is mogelijk.”

Ambitiegericht rekenen

De Windvang werkt ambitiegericht. Ook voor rekenen. Dat betekent dat leerkrachten dat wat ze elke dag in de klas doen, afstemmen op wat het team met hun leerlingen wil bereiken. Alle kinderen uit een groep werken aan dezelfde doelen en krijgen dezelfde lesstof. Sommige kinderen krijgen verdieping en anderen oefenen meer met de basisstof.

“Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen”, onderstreept Dennis. “En we zorgen dat bijna alle kinderen alle lessen volgen. We willen dat niemand buiten de boot valt. We stellen onszelf de vraag: wat is ervoor nodig om doelen te halen? Hoe maken we de rekenlessen zó leuk dat kinderen graag willen meedoen?”

Ook digitaal rekenen

De Windvang werkt vanaf groep 5 met Snappet: een interactieve digitale lesmethode voor rekenen. “Dat is een adaptief programma dat kinderen uitdaagt om net dat stapje verder te komen”, legt Dennis uit.

Als rekenspecialist vindt Dennis het leuk om de opgebouwde kwaliteit vast te houden. “We zijn goed op weg, maar kunnen onszelf ook nog verder verbeteren. We willen de komende tijd als leerkrachten meer op dezelfde manier rekenonderwijs geven en we willen ook het werken met Snappet steviger neerzetten.”

Alle rekeninzet levert mooie resultaten op. “We zien schoolbreed een stijgende lijn. Dat motiveert natuurlijk!”

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Frank Meesters