Leestijd 2 - 3 min
Mooie leesresultaten én enthousiaste lezers
De Windvang zet in op leesplezier
Het team van De Windvang in Katwijk pakt het leesonderwijs sinds dit schooljaar anders aan en boekt al mooie resultaten, vertelt intern begeleider Krista van Duijvenvoorde.

De Windvang startte dit jaar met een andere leesaanpak. De rode draad: zorgen dat kinderen plezier krijgen en houden in lezen en dat zij leeskilometers maken.

De Windvang werkt ambitiegericht. Dat betekent - kort uitgelegd - dat leerkrachten dat wat ze elke dag in de klas doen, afstemmen op wat zij willen bereiken (de ambitie) voor vakken als spelling en rekenen. Alle leerlingen uit een groep werken aan dezelfde doelen en krijgen dezelfde lesstof. Sommige kinderen krijgen zo nodig verdieping wie meer moet oefenen met de basisstof, krijgt extra uitleg en oefentijd.

Sinds dit schooljaar is het lezen aan de beurt. Elke groep zet er extra op in. Krista: "Leerkrachten uit de onderbouw, middenbouw en bovenbouw vormen als coördinatoren technisch lezen samen een werkgroep. Zij geven hun collega's tips voor onze leesaanpak."
Die aanpak heet kortweg LIST: Lezen is Top.

Nicole, Sietske (rechtsonder), Samantha (linksboven) en Krista (rechts). Niet op de foto: Mariëlle.

Lezen is Top

Hoe zit die leesaanpak in elkaar?
De kleuters leren op een natuurlijke manier letters. De leerkracht leest een prentenboek voor, stelt daar vragen over en de kleuters gaan aan de slag met leuke activiteiten om te ontdekken wat een woord, een letter en een zin zijn. En dat je letters nodig hebben om een woord te maken bijvoorbeeld.

Vanaf groep 3 gaan we leeskilometers maken. Na de kerstvakantie gaan kinderen veel lezen uit prentenboeken, zodat ze steeds meer woorden leren en ze beter gaan lezen. In groep 4 draait het eerst om hardop voorlezen - dat noemen we hommellezen. Vanaf groep 5 lezen kinderen zelf en maken elkaar enthousiast voor leuke boeken.

Door het leesonderwijs onder de loep te nemen, ontdekte het team dat alle kinderen meer leeskilometers zouden kunnen maken, maar dat gold zeker voor kinderen die extra ondersteuning kunnen gebruiken om beter te leren lezen. “Nu lezen alle kinderen dertig minuten per dag en kinderen die dat nodig hebben, krijgen er nog eens vier keer een kwartier bij, soms zelfs iets meer.”

Kwaliteitskaarten gemaakt

“De leescoördinatoren hebben ook kwaliteitskaarten geschreven. Op één A4-tje staat hoe we leeslessen geven in elke groep. Zo kan ook een nieuwe leerkracht of invaller meteen starten. We hadden die kaarten al voor andere vakken, maar nog niet voor lezen.”

De leesresultaten gaan omhoog, dat is natuurlijk fijn. Wat ook zéker helpt om kinderen aan het lezen te krijgen, is de nieuwe collectie eigentijdse boeken. “Daarin is flink geïnvesteerd. Iedereen denkt creatief mee. Zo vonden we op Marktplaats wel tweehonderd prachtige boeken uit allerlei genres. Vinden de kinderen geweldig.”

Nu is het team ook bezig om ‘De Bibliotheek op School’ te starten. De Windvang, de ‘bieb’ en de gemeente werken samen voor meer aandacht voor dagelijks leesplezier en mediawijsheid, op school én thuis. De school investeert hier ook geld in van het Nationaal Programma Onderwijs: het extra geld dat scholen krijgen na coronatijd.

auteur Anne-Marie Veldkamp

De Windvang

Nolensstraat 1

2221 CE  Katwijk

Tel.: 071 - 403 02 22

E-mail: windvang@aloysiusstichting.nl