Bekijk deze mail online
Nieuwsbrief icoon   Nieuwsbrief augustus 2018 De Windvang   aug 2018
We zijn weer begonnen! We zijn weer begonnen!

We zijn weer begonnen!

Beste Ouder(s)/Verzorger(s), lieve kinderen,

 

Wat fijn dat we afgelopen maandag iedereen weer konden verwelkomen op De Windvang. In het speciaal een warm welkom voor de nieuwe kinderen en de ouders. Wij hopen dat iedereen een zonnige en fijne vakantie heeft gehad en een goede start heeft gemaakt afgelopen week. 

 

Voor u de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2018 - 2019. Om de vier weken, tegen het einde van de maand, onvangt u een nieuwsbrief waarin wij u op de hoogte houden van belangrijke en leuke zaken die zich afspelen op school. Denk hierbij aan nieuwsberichten uit de klas, (aankomende) activtieiten, belangrijke data etc. 

 

Mocht u tussentijds vragen hebben of wilt u met ons praten over bepaalde onderwerpen dan bent u altijd welkom en kunt u gewoon bij ons binnen lopen. Uiteraard kunt u ook altijd even bellen en/of mailen. 

 

Wij wensen u maar vooral ook de kinderen een heel plezierig en leerzaam schooljaar toe! 

 

 

Groet,

Jasmijn & Nicole  

Personele bezetting

Dit schooljaar is het team van de Windvang uitgebreid met een aantal nieuwe collega's. 

 

* Mandy Guijt is geen onbekende voor ons. Zij heeft al eerder  
  gewerkt op De Windvang en we zijn erg blij dat we haar weer kunnen
  verwelkomen in ons team. Zij zal aan de slag gaan als
  groepsleerkracht voor Vletje en als Intern begeleider. 
 

* Mariëlle van Aken is begonnen als juf van groep Jolletje. Vanuit 
  Zeeland is zij afgelopen zomer weer terug verhuist richting Katwijk
  en wij zijn enorm blij dat ze ons team komt versterken! Heel veel
  plezier en succes bij ons op De Windvang! 

 

Helaas hebben we ook nog steeds te maken met een tweetal zieke collega's. 

 

* Juf Liz Werter is langzaamaan begonnen met haar reintegratie
  proces. Afgelopen week is ze twee keer even op school geweest voor
  een kopje koffie en heeft zo ook weer kunnen bijpraten met collega's.
  Fijn dat we haar zo nu dan weer kunnen verwelkomen bij ons op
  school! 
 

* Meester Andy de Zeeuw zien we helaas nog niet op korte termijn
  terug bij ons op school. In zijn situatie is verdrietig genoeg nog
  weinig veranderd. 

 

Hieronder het overzicht met de bezetting van de groepen. De e-mailadressen van de collega's zijn: voornaam.achternaam@aloysiusstichting.nl

 

Daar is 1 uitzondering op: Ilona van Es heeft het mailadres met haar meisjesnaam: ilona.schaap@aloysiusstichting.nl

  Groep

Jolletje

 

Sloepje

Vletje

 

Kotter

Tjalk

Kano

 

Westlander

 

Schoener 

Klipper

  Leerkracht

Mariëlle van Aken (ma, di, do) / Ineke van Welbergen (vrij)

Greetje Guijt (ma t/m vrij)

Mandy Guijt (ma, di, woe) / Mirjam Barnhoorn (do, vrij)

Ilona van Es (ma t/m vrij)

Samantha Bekooij (ma t/m vrij)

Liz Rouw (ma, di) / Maudy van der Slot (woe, do, vrij)

Sietske van der Wiel (ma, di, woe) / Tom Ruigrok (do, vrij)

Angela Stamenova (ma t/m vrij)

Ilona de Jong (ma, di, woe, do) / Krista Vermeulen (do, vrij)

 
  Vakanties en vrije dagen

Vakanties

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Pasen en meivakantie

Hemelvaartvakantie

Pinkstervakantie

Zomervakantie

 

Studiedagen

 

 

 

 

Dagen met continurooster

 

 

 

 

22-10-2018 / 26-10-2018

24-12-2018 / 04-01-2019

25-02-2019 / 01-03-2019

19-04-2019 / 03-05-2019

30-05-2019 / 31-05-2019

10-06-2019

22-07-2019 / 30-08-2019

 

Woensdag 3 oktober 2018

Vrijdag 23 november 2018

Maandag 4 februari 2019

Maandag 8 juli 2019

 

Vrijdag 21-12-2018 

Vrijdag 19-07-2019

 
  Voor de agenda

13-09-2018

 

17-09-2018

 

03-10-2018

04-10-2018

 

 

 

Informatieavond groep Jolletje t/m Westlander (Start 19.30)

Informatieavond VO voor groep Schoener en Klipper (Start 19.30)

Studiedag, alle leerlingen vrij

Schoolfotograaf

 
Wist u dat....

- het pad bij de flat (naast school) een voetpad is en dus alle kinderen
  en ook u daar niet mogen fietsen?

- u uw kind vanaf 08.00 kan ziekmelden op school? Pas dan is er
  iemand aanwezig voor de telefoondienst..

- gevonden voorwerpen maximaal 2 weken worden bewaard?

- de OR haar eerste vergadering gepland heeft staan en de school
  weer gaat helpen bij allerlei activteiten het komende schooljaar?
  Fijn!

- de MR volgende week dinsdag 4 september de eerste vergadering
  van het nieuwe schooljaar heeft staan? 

- de schoolregel die afgelopen week centraal stond: "Wij lopen rustig
  door de school" was?

- de schoolregel "Wij praten op fluistertoon" in de week van 3
  september tot 7 september centraal staat? 

Afmelden voor deze nieuwsbrief kan hier