Bekijk deze mail online
Nieuwsbrief icoon   Nieuwsbrief 25 mei 2020 De Windvang   mei 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Voor u ligt de nieuwsbrief van deze maand.
Inmiddels zijn de kinderen voor de derde week weer op school. We zijn heel blij dat we alle kinderen weer op school mogen ontvangen en we kunnen met trots zeggen dat zij zich allemaal goed aan de corona-regels houden!

Veel leesplezier namens het team van de Windvang
Wijzigingen data activiteiten

Vanwege de huidige maatregelen hebben we moeten besluiten een aantal activiteiten te verschuiven. 

  • De Verkeersdag van 5 juni a.s. wordt verzet naar vrijdag 25 september 2020
  • De Meester en Juffen dag van 10 juni a.s. wordt verzet naar woensdag 15 juli 2020
  • De Sportdag van 1 juli wordt verzet naar woensdag 16 september 2020

De nieuwe data zijn opgenomen in de kalender op de website van de school.

  Voor de agenda

1 juni 2020

2 juni 2020

3 t/m 19 juni 2020

6 juli 2020

8 juli 2020

8, 9 en 10 juli 2020

 

15 juli 2020 

17 juli 2020

20 juli t/m 28 augustus 2020

  Activiteit

Tweede Pinksterdag, school gesloten

Margedag, alle leerlingen vrij

Afname CITO toetsen

OPP en rapport mee naar huis

Margedag, alle leerlingen vrij

Gelegenheid telefonisch vragen te stellen over OPP 

Meester en juffendag

Margedag, alle leerlingen vrij

Zomervakantie

 
Gebedsgroep op de Windvang

Gebedsgroep op de Windvang

Elke vrijdag wordt er op de Windvang gebeden voor de school (kinderen, leerkrachten, allerlei zaken).

Omdat we het fijn vinden dat u als ouders bij de school betrokken bent, nodigen we u uit om met ons mee te bidden. Omdat we nog niet samen mogen komen, zal dat digitaal (via Zoom) gebeuren.

We bidden om 15:00 uur.

 

Als u mee wilt doen, kunt u contact opnemen met juf Mariëlle (marielle.vanaken@aloysiusstichting.nl). Zij zal u voorzien van de nodige gegevens, zodat u kunt participeren.

Voelt u zich vooral niet verplicht.

Dit is alleen bedoeld voor de ouders die het fijn vinden om mee te doen.

 

Natuurlijk worden er geen namen genoemd en zijn alle zaken waar we voor bidden ‘veilig’. We hechten als school hoge waarde aan de privacy van ons allen (kinderen, ouders en leerkrachten). Dus er wordt anoniem voor elk onderwerp/leerling/situatie gebeden. Voelt u zich vrij om gebedspunten door te geven.

 

Onze God hoort en verhoort gebeden. Hij is trouw en houdt heel veel van ons.

Nieuwe naam voor Tolk en vertaalcentrum

Regelmatig maken wij op school gebruik van het Tolk en vertaalcentrum Nederland. Telefonisch helpen zij bij het voeren van gesprekken waarbij hulp van een tolk nodig is.

Afgelopen week hebben wij van hen het bericht ontvangen dat zij een nieuwe naam gaan gebruiken Global Talk.

Handig voor u om te weten, we maken dus nog steeds gebruik van dezelfde organisatie, alleen onder een andere naam.

Afmelden voor deze nieuwsbrief kan hier