Bekijk deze mail online
Nieuwsbrief icoon   De Windvang en 5-gelijke schooldagen? De Windvang   feb 2020
Beste ouders en/of verzorgers,

In het belang van uw kinderen en onze leerlingen is het team van de Windvang ervan overtuigd dat een schoolweek met 5-gelijke schooldagen een positieve invloed heeft op de schooldag van het kind en dat dit beter is voor het sociaal veilige klimaat op school.

Steeds meer scholen kiezen voor 5-gelijke schooldagen waarbij de leerlingen bijvoorbeeld van 08.30 tot 14.00 uur of van 08.45 tot 14.15 uur naar school gaan.

De voornaamste redenen hiervoor zijn:
Kortere middagpauze

Nu hebben de leerlingen 30 minuten pauze en wij merken dat die pauze veelal te lang is met veel ruzies tegen het eind van de pauze. SBO-scholen die een pauze hanteren van 15 minuten ervaren leukere, rustigere pauzes en een prettigere start van de lessen in de middag.

5 "kortere" dagen

Wij ervaren, net als in de lange middagpauze, dat er aanzienlijk meer onrust is op de lange schooldagen dan op een kortere schooldag. Ruzies en het aantal vermoeide kinderen nemen aan het eind van deze schooldagen toe, wat leidt tot meer onrust in de klas en minder effectieve lestijd. 

Meer regelmaat

Met 5-gelijke schooldagen ervaren de leerlingen meer regelmaat. Elke lesdag is even lang en ziet er hetzelfde uit, waardoor er meer structuur in de schooldagen zit.

Meer vrije tijd in de middag

Met name leerlingen die met een busje of taxi naar school worden gebracht, zijn nu erg laat thuis. Hierdoor spreken ze thuis minder makkelijk met vriendjes af.
Een kortere schooldag maakt dat deze leerlingen juist wel meer met vriendjes af kunnen spreken nadat ze thuis zijn gebracht. 

Betere werk(druk) verdeling voor de leerkrachten

Sinds enkele jaren moeten de leerkrachten, vanuit de CAO, het werk in 8 uur per dag proberen te doen. Lesgeven is de meest intensieve taak van een leerkracht en het scheelt behoorlijk of je 3,75 uur lesgeeft op een woensdag of 5,75 uur op een andere dag.
Met 5 gelijke schooldagen is de werk(druk) verdeling dus ook voor alle leerkrachten gelijk, wat mogelijk leidt tot minder zieke leerkrachten en/of lesuitval.

Ouders hebben een belangrijke rol

Hoewel elke basisschool zelf zijn schooltijden bepaalt, hebben ouders een belangrijk rol bij het veranderen van de schooltijden. De ouders in de medezeggenschapsraad (MR) moeten instemmen met de schooltijden. Bovendien moeten alle ouders eerst geraadpleegd worden over ’nieuwe schooltijden’.

Informeren

In dit bericht informeren wij u voor het eerst. In maart zullen er waarschijnlijk 2 informatie avonden zijn waar u ook vragen kunt stellen en waar wij u uitleg kunnen geven. 

Mocht u eerder vragen hebben, dan kunt u een email sturen naar vincent.vanderkooij@aloysiusstichting.nl

 

Afmelden voor deze nieuwsbrief kan hier