Bekijk deze mail online
Nieuwsbrief icoon   Nieuwsbrief 14-2-2020 De Windvang   feb 2020
Schoolplan 2020-2024

Schoolplan 2020-2024

Het nieuwe schoolplan 2020-2024 is klaar! 

Het schoolplan is richtinggevend voor ons schoolbeleid in de periode 2020-2024. Het is gemaakt na gesprekken, trainingen en overleggen met het team, de directie en het bestuur.

 

Om tot dit schoolplan te komen, hebben wij teruggekeken op wat wij de afgelopen vier jaar hebben bereikt. Ook hebben wij maatschappelijke ontwikkelingen in kaart gebracht en onze kwaliteit geanalyseerd. Vervolgens is een toekomstperspectief gemaakt voor de komende vier jaar. De medezeggenschapsraad heeft hierover meegedacht.

 

Hier kunt u het schoolplan downloaden.
 

5-gelijke schooldagen?

Eerder deze week ontving u informatie over de mogelijke verandering van onze schooltijden. 

Wilt u dat nog eens nalezen, dan kan dat hier.
 

Schoolreis donderdag 23 april 2020

Schoolreis donderdag 23 april 2020

Binnenkort ontvangt u bericht over het schoolreisje van uw kind(eren).
Mocht u op donderdag 23 april mee kunnen als begeleider, dan is het fijn om die datum alvast te onderstrepen in uw agenda. 

 

Alle leerlingen gaan op schoolreis, BEHLAVE GROEP KLIPPER, die gaan in juni op kamp.

 

Waar de schoolreisjes naartoe gaan, dat blijft nog een verrassing. 

Nieuwbouw IKC+ update

Ook afgelopen maand is er weer veel gesproken met alle partners (KOK Kinderopvang, Cardea, De Krulder en SBO de Windvang).

 

De besturen hebben daarbij richting gegeven en vinden integrale samenwerking het uitgangspunt. Hierbij zijn alle kinderen tussen 0 en 13 jaar welkom, willen we gaan werken vanuit één pedagogische visie, zijn de ontwikkelingsbehoeften van kinderen leidend, is preventie van ontwikkelingsbelemmeringen het uitgangspunt en werken we toe naar ontschotting binnen het gespecialiseerd onderwijs.

 

Een klankbordgroep met werknemers van de Windvang denkt mee over de inhoudelijke samenwerking.

 

Ten aanzien van de planning hopen we na de zomer van 2022 van start te kunnen gaan in het nieuwe IKC+.

Tijdelijke huisvesting update

Na de zomervakantie starten we in de oude Prins Mauritsschool. Samen met de concierge Leo is onze directeur Vincent veel in overleg over de verhuizing naar en de aanpassingen aan de oude Prins Mauritsschool. 

 

Er is veel contact met de gemeente en ook vanuit de stichting wordt is er veel aandacht voor de aanstaande verhuizing. 

 

Inmiddels weten we ook dat we komend schooljaar gaan gymmen in sporthal Rijnsoever. Wat dat precies betekent voor het gymmen zijn we nu aan het onderzoeken. 

 

Als er meer nieuws is, dan zullen we met u blijven delen!

Vakantierooster schooljaar 2020-2021

Vakantierooster schooljaar 2020-2021

Het vakantierooster voor schooljaar 2020-2021 is vastgesteld. Hieronder ziet u het overzicht.

De marge- en studiedagen zijn nog niet ingepland, deze zullen in een latere nieuwsbrief bekend gemaakt worden.

 

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Pasen

Koningsdag

Mei- en Hemelvaartvakantie

Pinksteren

Zomervakantie

 

19-10-2020 t/m 23-10-2020

21-12-2020 t/m 01-01-2021

22-02-2021 t/m 26-02-2021

02-04-2021 t/m 05-04-2021

27-04-2021

03-05-2021 t/m 14-05-2021

24-05-2021

19-07-2021 t/m 27-08-2021

 
  Voor in de agenda

17 t/m 21 februari

24 t/m 28 februari

2 maart

3 en 4 maart

  Activiteit

Margeweek, alle leerlingen vrij

Voorjaarsvakantie

Rapporten mee

Ouderavond OPP gesprekken

 
Afmelden voor deze nieuwsbrief kan hier