Bekijk deze mail online
Nieuwsbrief icoon   Nieuwsbrief november 2019 De Windvang   nov 2019
Sinterklaas

Op zaterdag 16 november komt de Sint weer in ’t land.

Hier alvast wat belangrijke data rondom het Sinterklaasfeest op school.

 

Vrijdag 15 november: Lootjes trekken. 

De groepen Catamaran, Punter, Westlander en Klipper trekken lootjes. De kinderen krijgen op die dag ook een brief mee naar huis met alle informatie.

 

Vrijdag 29 november: De leerlingen mogen hun schoen zetten op school.  

 

Donderdag 5 december: Bezoek van de Sint. 

LET OP: de kinderen zijn die dag om 12.00 uur uit.

Herfstwandeling Catamaran en Kotter Herfstwandeling Catamaran en Kotter

Herfstwandeling Catamaran en Kotter

Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen uit groep Catamaran en Kotter een herfstwandeling gemaakt.

Met zoekkaarten bij de hand gingen de kinderen op ontdekking uit.

Tot slot hebben wij tussendoor kunnen genieten van de zonnestralen en vitamine D.

Betalingen ouderbijdrage

Inmiddels hebben we al bijna 40% van de ouderbijdrage mogen ontvagen. Bedankt daarvoor!

 

Mocht u nog niet in de gelegenheid geweest zijn om de ouderbijdrage over te maken willen we u vragen dit alsnog te doen.

De ouderbijdrage is vastgesteld op €25,- per kind, voor elk volgend kind mag dit bedrag met €2,50 verlaagd worden.

 

U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer:  NL13RABO0357232585 t.n.v. Aloysius.

 

U vermeldt bij uw betaling de voor- en achternaam van uw kind(eren) en de groep waar uw kind in zit.

  Voor de agenda:

Woensdag 13 november

Donderdag 14 november

Vrijdag 15 november

Donderdag 21 november

Woensdag 27 november

Vrijdag 29 november

Donderdag 5 december

  Activiteit

Afname NIO groep Klipper

Afname Kapinga groep Klipper

Lootje trekken in de klas

Groep Kotter naar Naturalis

Groep Klipper naar Limes Praktijkonderwijs

Schoen zetten

Sinterklaas, school uit om 12.00 uur

 
Afmelden voor deze nieuwsbrief kan hier