Bekijk deze mail online
Nieuwsbrief icoon   Nieuwsbrief september 2019 De Windvang   sep 2019
Week tegen het pesten 23 t/m 27 september

Week tegen het pesten 23 t/m 27 september

Deze week is het 'de week tegen het pesten'. Dit jaar is het thema 'Wees een held, met elkaar'

Ook op de Windvang besteden we hier aandacht aan. In de groepen wordt met de kinderen gesproken en gewerkt over dit thema. Hiervoor is speciaal materiaal beschikbaar, passend bij het thema.

Deze week wordt ook gebruikt om de vertrouwenspersoon binnen de school, Janneke Buitenhuis, weer opnieuw bij de leerlingen bekend te maken.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van week tegen pesten.

 

Vrijwillige Ouderbijdrage

Mocht het u ontschoten zijn om de Vrijwillige Ouderbijdrage te betalen, dan sturen we hierbij een kleine reminder.
 

U kunt het bedrag over op het rekeningnummer:
NL13RABO0357232585 t.n.v. Aloysius. 

U vermeldt bij uw betaling de voor- en achternaam van uw kind(eren) en de groep waar uw kind in zit.
 

Mocht u liever in termijnen of contant betalen, dan kunt u contact opnemen met Locatiedirecteur Vincent van der Kooij.

We hopen van harte dat u bijdraagt aan de activiteiten bij ons op school. 

 

Heeft u al betaald, dan danken wij u zeer en kunt u dit bericht als niet verzonden beschouwen.

 

Personeel

Personeel

Afscheid juf Tineke
Deze week is het de laatste werkweek van juf Tineke. Zij heeft een flinke tijd op De Windvang gewerkt en gaat verdiend genieten van haar vroegpensioen.
Normaal zou ze eind deze week afscheid nemen van de leerlingen en het team. Helaas maakt een recent overlijden binnen haar familie dit voor nu onmogelijk. Juf Tineke zal dit op een later moment doen.
Mocht u juf Tineke willen bedanken, dan kunt u iets voor haar afgeven bij de leerkrachten. Via hen komt het dan weer bij haar terecht.
 

Welkom juf Maggie
Met ingang van 1 oktober 2019 komt juf Maggie bij ons werken. Zij gaat in eerste instantie geen lesgeven, maar komt ons helpen in de ondersteuning van ons zorgteam. Juf Maggie heeft veel ervaring in het begeleiden van kinderen met dyslexie, is zelf leerkacht geweest, is leesspecialist en heeft veel ervaring in het begeleiden en opleiden van jonge leerkrachten. 

Kinderboekenweek 2 t/m 13 oktober

Kinderboekenweek 2 t/m 13 oktober

De kinderboekenweek gaat weer van start. Dit jaar is het thema: Reis mee!

 

We gaan in de klas allerlei leerzame en leuke activiteiten rondom dit thema doen. Op woensdag 9 oktober zullen we met elkaar de dans die bij het lied “Reis mee” hoort laten zien in de kuil. U bent allemaal van harte uitgenodigd om het optreden te bewonderen. We dansen om 12:00 uur, waarna de kinderen direct naar huis toe mogen.

 

Op vrijdag 11 oktober zal er in de aula van de school een boekentafel zijn. De kinderen hebben deze overdag al bewonderd en zijn daar allemaal voorgelezen. U mag op deze vrijdag, na schooltijd, met uw kind even een kijkje nemen. De boeken zijn te koop en lezen is niet alleen leerzaam, maar ook vooral erg leuk.

We hopen u daar te ontmoeten.

Herinnering inleveren toestemmingsverklaring

Herinnering inleveren toestemmingsverklaring

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat nog niet alle toestemmingsverklaringen op school zijn ontvangen. 

Om aan de AVG wetgeving te voldoen moeten we deze voor alle leerlingen in het dossier hebben zitten.

Alle leerlingen waarvan we nog geen exemplaar hadden ontvangen hebben toen een nieuw formulier mee naar huis gekregen met het verzoek deze uiterlijk 6 september in te leveren. Helaas is het formulier nog niet door iedereen ingeleverd.

Mocht u nog niet in de gelegenheid geweest zijn het formulier in te vullen, wilt u dat dan z.s.m. doen?

 

Bedankt voor uw medewerking.

Nieuwbouw

Op dit moment is er weinig tot geen nieuws ten aanzien van de nieuwbouwplannen of verhuizing naar onze tijdelijke locatie. 

Binnen de gemeenteraad wordt er wel over de nieuwbouwplannen gesproken. Zodra hier meer nieuws over te melden is, zullen wij u informeren. 

Ook aangaande de verhuizing naar de voormalige Prins Mauritsschool zijn er nog veel onduidelijkheden. Een datum is tot op heden niet genoemd. Dit heeft onder andere te maken met de Internationale Schakel Klas die nu nog in het pand zit. Zodra zij verhuizen, kan de school aangepast worden, waarna De Windvang er tijdelijk in kan trekken.  

  Voor de agenda:

23 t/m 27 september

2 t/m 11 oktober

7 en 8 oktober

9 oktober

11 oktober

21 t/m 25 oktober

28 en 29 oktober

  Activiteit

Week tegen het pesten

Kinderboekenweek

Ouderavonden werkoverleg leerlingen

Dansen in de kuil om 12.00 uur

Boekentafel in de aula

Herfstvakantie

Margedagen, alle kinderen vrij

 
Afmelden voor deze nieuwsbrief kan hier