Bekijk deze mail online
Nieuwsbrief icoon   Nieuwsbrief september 2019 De Windvang   sep 2019
Welkom!

Welkom!

Beste ouders en/of verzorgers,

Het nieuwe schooljaar is vandaag van start gegaan.

De afgelopen week is het team meerdere keren bij elkaar gekomen ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar. Nadat we in juli weer een voldoende beoordeling kregen van de Inspecteur, gaan we ook komende maanden verder met de weg die we zijn ingeslagen. Er zijn nog uitdagingen genoeg om van voldoende naar goed onderwijs te gaan en het hele team is gemotiveerd om de mouwen op te stropen en er een goed schooljaar van te maken. 

 


We zullen u proberen zo goed mogelijk mee te nemen in de ontwikkeling van uw kind en die van de school. Dit zullen we voornamelijk doen in persoonlijke gesprekken en via nieuwsberichten die u per mail zult ontvangen. Het meegeven van brieven of informatie op papier, zullen we tot een minimum proberen te beperken. 

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u die over het algemeen eerst bij de leerkracht(en) van uw kind stellen. Mocht u de juiste antwoorden niet vinden, dan hoor ik dat graag. 

 

Namens het hele team van SBO de Windvang, wens ik u en de kinderen een fijn schooljaar toe.

 

Vincent van der Kooij
Locatiedirecteur

Gymrooster

Ook komend schooljaar geeft meester Robert weer gym aan alle groepen. Alle groepen hebben op de maandag en donderdag gym. Op woensdag is er ook gym, echter wisselen de groepen steeds. De leerkracht zal laten weten als de groep van uw kind ook op woensdag gym heeft.

Toestemmingsverklaringen

Van een aantal leerlingen ontbreekt nog de toestemmingsverklaring voor het verwerken van de persoonsgegevens. Deze verklaring is geldig voor de volledige duur van plaatsing.

De leerlingen van wie wij geen formulier in het dossier hebben ontvangen vandaag een exemplaar mee naar huis. Wilt u deze uiterlijk vrijdag 6 september inleveren bij de groepsleerkracht?

 

Natuurlijk kunt u uw toestemmingen ook wijzigen wanneer u dat wilt. Vraagt u in dat geval een nieuw toestemmingsformulier bij de administratie van de school.

 

 

Contact met de leerkrachten

Contact met de leerkrachten

We vinden het fijn om regelmatig en op een prettige manier met u in contact te blijven. Ook u heeft het komende schooljaar weer vragen aan school of de leerkracht. Daarom is het goed om van de volgende zaken op de hoogte te zijn. 

 

  • De leerkrachten zijn telefonisch, op hun werkdagen en op het schoolnummer 071-4030222, bereikbaar van 08.00 tot 08.20 uur en van 15.00 tot 16.00 uur.
  • De leerkrachten zijn buiten werktijden bereikbaar op hun persoonlijke emailadres.
  • De leerkrachten nemen geen deel (meer) aan WhatsApp groepen met ouders.
  • Zaken die voor de leerkracht belangrijk zijn om te weten, kunt u het beste mailen naar de leerkracht(en).
  • De voicemail op het schoolnummer 071-4030222 is nog steeds actief. Mochten we de telefoon niet op kunnen nemen, dan is het fijn als u een bericht inspreekt.
Jaarrooster

Het jaarrooster voor dit schooljaar staat voor u klaar op de website van de school.

Onder het kopje kalender kunt u per maand of per schooljaar het jaarrooster inzien.

Dit rooster zal regelmatig bijgewerkt worden, houdt u de website dus in de gaten!

 

Voor de vakantie is het vakantierooster al gepubliceerd in de nieuwsbrief. Helaas was daar een foutje in geslopen. Hieronder het complete rooster voor dit jaar.

   Vakanties, vrije- en margedagen

Herfstvakantie

Margedagen

Middag vrij

Margedagen

Kerstvakantie

Margedagen

Voorjaarsvakantie

Goede Vrijdag

Tweede Paasdag

Middag vrij

Meivakantie

Hemelvaart

Dag na Hemelvaart

Tweede Pinksterdag

Margedag

Margedag

Margedag

Zomervakantie

  schooljaar
2019-2020

19-10-2019 t/m 27-10-2019

28-10-2019 t/m 29-10-2019

05-12-2019 vanaf 12.00 uur

19-12-2019 t/m 20-12-2019

21-12-2019 t/m 05-01-2020

17-02-2020 t/m 21-02-2020

22-02-2020 t/m 01-03-2020

10-04-2020

13-04-2020

24-04-2020 vanaf 12.00 uur

25-04-2020 t/m 08-05-2020

21-05-2020

22-05-2020

01-06-2020

02-06-2020

08-07-2020

17-07-2020

18-07-2020 t/m 30-08-2020

 
Ouderavond

Ouderavond

Op donderdag 12 september is de jaarlijkse informatieavond. Op deze avond maakt u kennis met de leerkracht van uw kind en krijgt u informatie over het verloop van dit schooljaar in de groep van uw kind.

Vanaf 19.00 uur bent u welkom, om 19.30 uur begint de informatieavond.

Leergeld Zuid-Holland Midden

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen. Het motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor financiële ondersteuning dan vindt u hier meer informatie: https://www.leergeld.nl/ouderinfo/welke-kinderen-komen-in-aanmerking/

  Voor de agenda:

9 sept. t/m 10 okt.

12 september 19.30 uur

2 t/m 11 oktober

  Acitviteit:

Muzieklessen voor alle groepen

Informatieavond alle groepen

Kinderboekenweek

 

 
Afmelden voor deze nieuwsbrief kan hier