Bekijk deze mail online
Nieuwsbrief icoon   Nieuwsbrief juli 2019 De Windvang   dec 2019
Laatste loodjes

Het schooljaar loopt nu echt ten einde. De laatste week is aangebroken, deze week staat in het teken van afronden en voorbereiden op het nieuwe jaar.

 

Woensdag krijgen alle leerlingen hun rapport mee naar huis. Woensdagavond is de afscheidsavond van de eindgroepleerlingen, zij sluiten op deze avond hun carrière op de Windvang af.

 

Afgelopen maandag zijn de nieuwe leerlingen al op school geweest voor een rondleiding en ook donderdagmiddag komen ze naar school voor de kennismakingsmiddag.

 

Donderdagmiddag gaan alle leerlingen in hun nieuwe klas kennismaken met de klasgenootjes en de leerkracht. Alle kinderen die volgend jaar niet op de Windvang zitten zijn vrij vanaf 12.30 uur.

 

Het team wenst u allen een hele fijne zomer toe!

 

Nieuwe collega juf Maggie

We zijn blij u te kunnen melden dat we nóg een nieuwe collega hebben gevonden in de persoon van juf Maggie.
Samen met haar kijken we aan het eind van de vakantie naar een meest passend takenpakket. Maggie heeft veel ervaring als juf, als leesspecialist en tevens als begeleider van startende leerkrachten. In principe zal zij niet starten met een eigen klas. 
In een eerder bericht heeft u kunnen lezen dat we aan het eind van het schooljaar ook afscheid nemen van juf Lisette. Juf Maggie zal ook een deel van de taken van juf Lisette overnemen.

Bedankt!

Aan het einde van dit schooljaar gaan 5 enthousiaste ouders de ouderraad verlaten. Wij willen hen bedanken voor hun jarenlange inzet voor onze school!

Met het vertrek van deze ouders zijn er natuurlijk ook nieuwe ouders nodig om de ouderraad te versterken. Zie hieronder de oproep.

Ouderraad zoekt nieuwe leden

Ouderraad zoekt nieuwe leden

Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die onze gezellige ouderraad komen versterken.

U begrijpt; zonder ouders, geen ouderraad activiteiten voor de kinderen!

De belangrijkste taak van de OR is om samen met het team, activiteiten op school te organiseren. Zo is de OR o.a. betrokken bij het sinterklaasfeest, de kerstviering, het paasontbijt en koningsspelen. Maar ook voor het afscheid van de eindgroepen en de aankleding van de school zetten wij ons in. Een aantal keer per jaar vergaderen we over de aankomende activiteiten.

Natuurlijk verwachten we niet dat u bij alle activiteiten aanwezig bent, maar vele handen maken licht werk, dus hoe meer OR- leden er zijn, des te beter de werkzaamheden kunnen worden verdeeld. Wij hopen van harte dat meerdere vaders en moeders zich zullen aanmelden voor de OR.

Wilt u meer weten of lid worden? Stuur dan een mailtje naar: Carola Hazenoot of Samantha Bekooij of trek een van de huidige OR-leden aan haar of zijn jas.

Terugblik kamp eindgroepen

De eindgroepen zijn op kamp geweest naar Putten.

De leerlingen hebben super binnen en buiten gezwommen in het bosbad Putten en het klimmen in het klimbos vonden ze fantastisch.

Ook werd een een disco georganiseerd en tussen het feesten door volgden wij aandachtig de Oranjeleeuwinnen en haalden ze de finale.

Moe maar voldaan gingen we naar huis. 

  Voor de agenda

Woensdag 17 juli

Woensdag 17 juli

Donderdag 18 juli

Vrijdag 19 juli

Maandag 2 september

 

  Activiteit

Rapport mee (uiterlijk vrijdag)

Afscheidsavond eindgroepen

Kennismakingsmiddag 13.30 uur

Start zomervakantie om 12.00 uur

Eerste schooldag