Bekijk deze mail online
Nieuwsbrief icoon   Nieuwsbrief mei 2019 De Windvang   mei 2019
De Ouderraad zoekt nieuwe leden!

De Ouderraad zoekt nieuwe leden!

Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die onze gezellige ouderraad komen versterken.
Wij willen de nieuwe leden graag zo snel mogelijk welkom heten en inwerken, omdat er een aantal ouders de ouderraad gaan verlaten

U begrijpt; zonder ouders, geen ouderraad activiteiten voor de kinderen!

De belangrijkste taak van de OR is om samen met het team, activiteiten op school te organiseren. Zo is de OR o.a. betrokken bij het sinterklaasfeest, de kerstviering, het paasontbijt en koningsspelen. Maar ook voor het afscheid van de eindgroepen en de aankleding van de school zetten wij ons in. Een aantal keer per jaar vergaderen we over de aankomende activiteiten.

Natuurlijk verwachten we niet dat u bij alle activiteiten aanwezig bent, maar vele handen maken licht werk, dus hoe meer OR- leden er zijn, des te beter de werkzaamheden kunnen worden verdeeld. Wij hopen van harte dat meerdere vaders en moeders zich zullen aanmelden voor de OR.

Wilt u meer weten of lid worden? Stuur dan een mailtje naar: Carola Hazenoot of Samantha Bekooij of trek een van de huidige OR-leden aan haar of zijn jas.

Studiedag 11 juni 2019

Hierbij willen we u nogmaals herinneren aan de extra studiedag van dinsdag 11 juni 2019. Alle kinderen zijn dan vrij die dag.
 

MR zoekt betrokken ouder

Volgend schooljaar is er in de MR van de Windvang een plek vrij voor een ouder. 
Bent u betrokken bij de school en wilt u meedenken en meebeslissen bij lopende zaken en ontwikkelingen op de Windvang.

Dan kunt u zich aanmelden bij de MR via mrwindvang@aloysiusstichting.nl of bij Ilona de Jong of Ilona van Es.

Organisatie schooljaar 2019-2020

Organisatie schooljaar 2019-2020

Momenteel wordt er hard gewerkt en gepuzzeld aan de organisatorische kant van het nieuwe schooljaar. Zoals het er nu naar uitziet starten we volgend jaar met 7 groepen. Dit zijn er 2 minder dan we dit jaar hadden. Dit heeft te maken met het grote aantal schoolverlaters dit jaar.

 

Het personele deel van de puzzel is inmiddels zo goed als compleet! Zodra dit helemaal definitief is brengen we u op de hoogte van de groepen die we volgend jaar zullen hebben en welke leerkrachten er aan de groepen verbonden zijn.

 

Margedagen (voorheen studiedagen)
Vanaf komend schooljaar zal de term margedagen geregeld gebruikt worden. Margedagen komen voort uit het aantal uren wat leerlingen te veel naar school gaan. Ieder jaar wordt dit, oa aan de hand van het vakantierooster, berekend en wordt een deel van die uren gebruikt voor deze margedagen. Op deze dagen zullen leerkrachten werken aan bijvoorbeeld niet lesgebonden of administratieve taken of is er een studiedag voor het hele team. De jaarplanning inclusief vakanties en margedagen is inmiddels besproken met de teamleden. Op margedagen zijn alle leerlingen vrij.

Een overzicht van alle dagen waarop de leerlingen vrij zijn, ziet u hieronder.

  Vakanties, vrije- en margedagen

Herfstvakantie

Margedagen

Middag vrij

Margedagen

Kerstvakantie

Margedagen

Voorjaarsvakantie

Goede Vrijdag

Tweede Paasdag

Middag vrij

Meivakantie

Hemelvaart

Dag na Hemelvaart

Tweede Pinksterdag

Margedag

Margedag

Zomervakantie

  schooljaar
2019-2020

19-10-2019 t/m 27-10-2019

28-10-2019 t/m 29-10-2019

05-12-2019 vanaf 12.00 uur

19-12-2019 t/m 20-12-2019

21-12-2019 t/m 05-01-2020

17-02-2020 t/m 21-02-2020

22-02-2020 t/m 01-03-2020

10-04-2020

13-04-2020

24-04-2020 vanaf 12.00 uur

25-04-2020 t/m 08-05-2020

21-05-2020

22-05-2020

01-06-2020

02-06-2020

17-07-2020

18-07-2020 t/m 30-08-2020

 
Personele zaken

Binnenkort nemen we afscheid van 2 collega's. Woensdag 29 mei is de laatste werkdag van juf Maudy en ook van juf Liz W nemen we afscheid.  We bedanken Maudy en Liz voor hun inzet de afgelopen jaren voor onze school.

We hebben er ook een nieuwe collega bij, juf Brigitte. Afgelopen vrijdag heeft zij kennis gemaakt met de kinderen uit groep Kano en vandaag en morgen is zij samen met juf Maudy in de klas. Vanaf juni neemt zij groep Kano over voor minimaal 4 dagen per week. Brigitte, van harte welkom op de Windvang!

Meester Tom is de komende weken nog afwezig wegens ziekte. De vervanging is zo goed als geregeld. Bij bijzonderheden worden ouders geinformeerd. We wensen meester Tom van harte beterschap!

Juf Liz R. gaat de komende weken langzaam opbouwen. We hopen dat zij aan het eind van het schooljaar weer volledig aan het werrk is.

 

Strandles Klipper en Schoener Strandles Klipper en Schoener

Strandles Klipper en Schoener

Op 9 mei zijn de groepen Klipper en Schoener op de fiets gestapt richting boulevard voor een echte ‘strand-les’. We begonnen meteen goed want op de heenreis zagen we een zeehondje!

We zijn eerst over het strand gelopen en hebben plastic geraapt. We hebben geleerd dat een klein stukje plastic grote gevolgen kan hebben voor meerdere dieren in de zee. Op de terugweg kregen we de opdracht zoveel mogelijk verschillende schelpen te verzamelen. Daarna mochten we binnen kijken in het natuurcentrum. De juf heeft met een bakje koffie genoten van een spannende wedstrijd tussen de jongens en de meiden: ‘Wie kan de meeste & juiste schelpennamen benoemen?’. Vraagt u thuis maar wie er gewonnen heeft! 

Na de wedstrijd zijn we gaan vissen. Met zijn allen hebben we een groot visnet voortgesleept, daarna samen gekeken wat we hadden gevangen. Onze ‘strandmeester’ nam een grote hap zeewier, dus we hadden een mooi onderwerp om te bespreken op de terugweg.. Een heerlijke ochtend met onverwacht prachtig weer!

Juffendag in het Jolletje

Donderdag 6 juni vieren de kinderen uit het Jolletje juffendag! Het wordt een feestelijke dag waarop de kinderen verkleed naar school mogen komen. Er zullen allemaal feestelijke spelletjes gedaan worden.

 

Het tussendoortje in de ochtend wordt aangeboden door de juffen. Tijdens de lunch zorgt iedereen voor zijn/haar eigen eten en drinken.

 

De kinderen hebben vorige week allemaal een uitnodiging mee naar huis gekregen waarin alle informatie op een rijtje staat.

Verkeerssituatie rondom de school

Verkeerssituatie rondom de school

In de hectiek van de ochtend en middag, komt het de laatste tijd steeds vaker voor dat er gevaarlijke situaties ontstaan rondom het schoolgebouw. Een ongeluk zit in een klein hoekje en kinderen letten niet altijd goed op met het oversteken. Zou u rekening willen houden met de toegestane snelheid en extra op willen letten wanneer u door de straat rijdt?

VakantieBieb

VakantieBieb

Het is voor kinderen belangrijk om in de zomervakantie te blijven oefenen met lezen om een terugval van het AVI-niveau te voorkomen.

 

Vanaf 1 juni is de VakantieBieb van de bibliotheek er weer.

 

De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin.

 

De VakantieBieb-app  is een zomercadeautje van de bibliotheek en vanaf 1 juni gratis te downloaden in de App Store Google Play store.

 

U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.

 

Wist u trouwens dat een abonnement op de bibliotheek voor kinderen tot 18 jaar gratis is?

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Wil uw zoon of dochter sporten of aan cultuur (muziek, theater, dansen) deelnemen? Maar heeft u daarvoor niet voldoende geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan u helpen!

 

Wat betaalt dit fonds?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en eventuele kleding en/of attributen die nodig zijn.

 

Hoe vraag je aan?
Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen, dat kan alleen gedaan worden door intermediairs. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. 

Op onze school is Susanna Dubbeldam (schoolmaatschappelijk werker) intermediair. Zij  kan voor uw zoon/dochter de aanvraag indienen.

 

Op www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland staan alle spelregels en een overzicht met intermediairs.

 

  Voor de agenda

Donderdag 30 en vrijdag 31 mei

Maandag 10 juni

Dinsdag 11 juni

Maandag 17 juni

Dinsdag 2 t/m donderdag 4 juli

Maandag 8 juli

Dinsdag 9 en woensdag 10 juli 

Maandag 15 juli

Donderdag 18 juli

Vrijdag 19 juli

22 juli t/m 30 augustus

  Activiteiten

Hemelvaartsweekend, school gesloten

Tweede pinksterdag, school gesloten

Studiedag, alle leerlingen vrij

Schoolreis groep Jolletje t/m Westlander

Kamp groepen Schoener en Klipper

Studiedag, alle leerlingen vrij

Oudergesprekken

Rondleiding nieuwe leerlingen 

Kennismakingsmiddag in nieuwe groep

Laatste schooldag, school uit om 12.00 uur 

Zomervakantie

 
Afmelden voor deze nieuwsbrief kan hier