Bekijk deze mail online
Nieuwsbrief icoon   Nieuwsbrief april 2019 De Windvang   mei 2020
Personele zaken

Meester Maart heeft bijna de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Woensdag 12 juni is zijn laatste werkdag bij ons op school, hij zal vanaf 13 juni gaan genieten van zijn welverdiende pensioen! 

 

Vanuit een andere school van Aloysius is een collega bij ons aan het reïntegreren. Rob is vorige week begonnen met een klein aantal uren per week en hoopt dit binnenkort uit te kunnen breiden. Hij helpt ons momenteel met administratief werk.

Uw mening gevraagd!

Afgelopen zaterdag heeft u een mail ontvangen met daarin de vraag of u wilt aangeven of opvang kunt regelen voor uw kind(eren) op dinsdag 11 juni.

Die dag willen we een extra studiedag inplannen om stappen te kunnen zetten in het verbeteren van ons onderwijs. 

 

Als u nog niet in de gelegenheid bent geweest om het formulier in te vullen dan kunt u dat via deze link [klik hier] alsnog doen.

 

Wilt u dit formulier invullen voor 20 april?

Met de uitkomsten zullen we een weloverwogen keuze maken.

Paasviering

Paasviering

Aanstaande donderdag, 18 april vieren wij het paasfeest met elkaar in de Pniëlkerk. De viering begint om 08.45 uur en zal ongeveer een uur duren. 

Alle kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht, zij gaan gezamenlijk naar de kerk. U bent natuurlijk van harte welkom om het paasfeest met ons mee te vieren.

 

Vanuit de ouderraad wordt er een paasbrunch aan alle groepen aangeboden. Hier zullen de kinderen van gaan genieten na de paasviering.

BHV op de Windvang

In juni zullen een aantal collega's scholing volgen voor BHV. Zij zullen bijgeschoold worden in het verlenen van eerste hulp, het ontruimen van het gebouw en het bestrijden van brand.

Deze scholing wordt jaarlijks herhaald.

Eindtoets schoolverlaters

Eindtoets schoolverlaters

Vanaf volgend jaar is de Centrale Eindtoets (CE) ook bij ons op school verplicht. Veel scholen binnen onze stichting nemen hier al deel aan, de Windvang deed dat nog niet. 

Dit jaar gaan de leerlingen uit de groepen Schoener en Klipper de toets al maken zodat we kunnen zien hoe de afname verloopt van deze toets. 

We hebben gekozen voor de Route 8 toets. Meer info vindt in deze video [klik]

  Vakantierooster

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Goede Vrijdag

Tweede Paasdag

Meivakantie

Hemelvaart

Dag na Hemelvaart

Tweede Pinksterdag

Zomervakantie

 

Studie- en margedagen volgen z.s.m.

  schooljaar 2019-2020

19-10-2019 t/m 27-10-2019

21-12-2019 t/m 05-01-2020

22-02-2020 t/m 01-03-2020

10-04-2020

13-04-2020

25-04-2020 t/m 08-05-2020

21-05-2020

22-05-2020

01-06-2020

18-07-2020 t/m 30-08-2020

 
  Voor de agenda

Donderdag 18 april

vóór 20 april

27 mei t/m 7 juni

Donderdag 30 en vrijdag 31 mei

Maandag 10 juni

Dinsdag 11 juni

Maandag 17 juni

Dinsdag 2 t/m donderdag 4 juli

Maandag 8 juli

Dinsdag 9 en woensdag 10 juli 

Maandag 15 juli

Donderdag 18 juli

Vrijdag 19 juli

22 juli t/m 30 augustus

  Activiteiten tot einde schooljaar

Paasviering in de Pniëlkerk

Vragenlijst extra studiedag invullen

Afname CITO toetsen

Hemelvaartsweekend, school gesloten

Tweede pinksterdag, school gesloten

Mogelijke studiedag

Schoolreis groep Jolletje t/m Westlander

Kamp groepen Schoener en Klipper

Studiedag, alle leerlingen vrij

Oudergesprekken

Rondleiding nieuwe leerlingen 

Kennismakingsmiddag in nieuwe groep

Laatste schooldag, school uit om 12.30 uur

Zomervakantie