Klachtenregeling

Bent u het niet eens met de gang van zaken op school of heeft u een klacht over nalatigheid? Maakt dit bespreekbaar met de leerkracht of mentor. Lost een gesprek niets op, dan kunt u terecht bij de locatiedirecteur of sectordirecteur. Geen resultaat. Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij het schoolbestuur of neem contact op met een van onze vertrouwenspersonen.

 

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen binnen onze stichting zijn mevrouw drs. I.L.A. Wielinga (06-23.409.333) en de heer C. Woerden (06-22.723.603). De vertrouwenspersonen zijn ook bereikbaar via de medewerkers van het bestuurskantoor in Voorhout: telefoon 0252 43 40 00.

 


De Windvang

van Lierestraat 6

2221 SC  Katwijk

Tel.: 071 - 403 02 22

E-mail: windvang@aloysiusstichting.nl